Cestovanie na Malorke

Cestovanie na Malorke

Cestovanie autom

Minimálny vek vodiča je 18 rokov. Počas jazdy musí mať vodič so sebou vodičský preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla a doklad o poistení.

Deti do 12 rokov musia sedieť na špeciálnych detských sedačkách. Deti a osoby, ktoré majú výšku menej ako 135 cm, musia používať špeciálny bezpečnostný pás. Deti a osoby s výškou od 135 cm do 150 cm môžu použiť špeciálny bezpečnostný pás alebo riadny bezpečnostný pás.

Pokiaľ nie je na ceste umiestnená dopravná značka indikujúca niečo iné, v obci a zastavaných územiach platí najvyššia povolená rýchlosť 50 km/h. Mimo obcí a zastavaných území platí limit v nadväznosti na typ vozidla a cesty (90-100km/h) a 120km/h na diaľnici.

Pokuty za prekročenie rýchlosti sa menia v nadväznosti na prekročenú rýchlosť od 100 do 520 €. Na mieste môže byť taktiež zadržaný vodičský preukaz, resp. vozidlo (za prekročenie rýchlosti o 50% alebo viac rýchlostného limitu na danom úseku, ak je to viac ako o 30km/h). Ak sa chcete proti pokute odvolať, kontaktujte policajný súd polície, ktorá priestupok ohlásila.

Používanie bezpečnostných pásov je povinné pre všetkých cestujúcich vo vozidle. Pokuta za nepoužitie bezpečnostného pásu je od 91 do 150 eur za nepripútaného pasažiera.

Použitie mobilných telefónov počas jazdy je zakázané, pokiaľ nie je použitý niektorý „hands free" systém. V prípade porušenia tohto pravidla dostane vodič pokutu do 91 eur.

Pokiaľ ide o poistenie vozidla, poisťovňa by vám mala vystaviť tzv. Zelenú kartu, ktorá musí byť umiestnená za sklom vozidla. Zelenú kartu v rámci EU nie je potrebné mať, pokiaľ so sebou máte doklad o poistení.

Ak v prípade nehody nedošlo k vážnemu zraneniu účastníkov, a títo sa zhodnú s priebehom nehody, nie je potrebné volať políciu, ale stačí vyplniť formulár - hlásenie o nehode, ktoré účastníci spoločne podpíšu. Pokiaľ to druhý účastník odmieta podpísať, odpíšte si evidenčné číslo jeho vozidla, mená svedkov, prípadne meno prítomného policajta.

V žiadnom prípade nepodpisujte formulár ani iné vyhlásenie, ktorému nerozumiete! Môže to byť použité ako dôkaz proti vám.

Ak si zranenie účastníkov vyžiada hospitalizáciu, úrady zabezpečia spísanie a hlásenie nehody. Ak hospitalizáciu nepotrebujete, ale cítite následky nehody (šok, menšie zranenia), nechajte si vystaviť od zdravotníkov doklad o vašich poraneniach.

Cesty, ktorých použitie podlieha mýtu, sú označené dopravnou značkou, na ktorej je napísané peaje/toll resp. Autopista de peaje. Po príjazde na spoplatnenú cestu si zakúpte lístok na prvej mýtnej stanici.

Prenájom auta

Pred uzatvorením zmluvy by ste mali venovať veľkú pozornosť jej podmienkam, vypýtať si všetky potrebné informácie o aute, ktoré si chcete prenajať a o ďalších náležitostiach, ako je napríklad poistenie auta, posádky a pod. Najmä pri rezervovaní auta cez internet si preštudujte podmienky a konečnú zmluvu, či obsahuje všetky dohodnuté podmienky, označenie vybraného vozidla a ďalšie dojednané náležitosti. Pred podpísaním preberacieho protokolu k autu si auto riadne prezrite a nahláste každé poškodenie, resp. nedostatok na aute.

Pokiaľ to je možné, overte si otváracie hodiny požičovne, aby ste sa vyhli odovzdaniu auta na dohodnutom mieste, na parkovisku firmy alebo inde bez toho, aby ste auto odovzdali priamo osobe zo spoločnosti, nakoľko riskujete, že sa bez vášho vedomia auto na parkovisku poškodí, pričom za škodu budete zodpovední vy.

Všetky doklady od auta, protokoly, zmluvy a doklady o platbe si riadne uschovajte.

Odkazy: www.carhire3000.com 

Taxi

Poplatok za taxi službu sa líši podľa jednotlivých regiónov, cenník však musí byť pre spotrebiteľa viditeľne umiestnený v taxíku. Najčastejšie je umiestnený na okne pri pasažierovi. O cene dopravy taxíkmi sa môžete informovať na turistických informáciách.

Autobus

www.emtpalma.es, www.tib.org/portal/en/web/etm